Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 90/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście M. dla realizacji inwestycji związanej z gospodarką odpadami

II SA/Kr 1180/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny

II SA/Kr 1089/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łącko w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

II SA/Kr 116/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-24

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice

II SA/Kr 1398/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jabłonka w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna

II SA/Kr 1363/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w jej części graficznej, znajdującej się na planszy nr 15 rysunku planu, obejmującej cały teren KDW, który rozpoczyna swój bieg od drogi publicznej oznaczonej symbolem KDZ na wysokości działek ewidencyjnych oznaczonych na rysunku planu numerami 888 i 871

II SA/Kr 985/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XIV/89/2012 Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w roku 2012 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1475/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeciszów w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2017 r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1501/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 18 w granicach administracyjnych miejscowości Korzkiew I. odrzuca skargę w odniesieniu do działek nr 18 oraz nr 49/1; II. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej, tj. § 10 ust. 1 pkt 7 - w odniesieniu do działki nr 49/4; III. zasądza od Rady Gminy Zielonki na rzecz skarżącego M. G. kwotę [...]zł...

II SA/Kr 1144/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Koszyce w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
1   Następne >   2