Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

OSK 1889/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami powiatu

II OSK 740/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie statutu Zakładu Usług Komunalnych

II OZ 827/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dn...

III SA/Wr 510/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w P. w przedmiocie bezczynności Starosty P.

I OSK 984/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi S. G. na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

OZ 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 1136/04 - Wyrok NSA z 2005-02-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto [...]

II OSK 2299/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i zawarcia porozumienia w sprawie realizacji inwestycji drogowej

II OSK 2692/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w N. w przedmiocie skargi na działanie organu

II SA/Rz 238/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   10