Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 122/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 657/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XI/69/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

II SA/Kr 1399/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

II SA/Kr 87/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Korzenna w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan 'Nr 10

II SA/Kr 223/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Gminy Jordanów w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.