Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 2898/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy J. w przedmiocie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie Sołectwo 'T.' Gminy J.

II OSK 2899/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy J. w przedmiocie w przedmiocie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie Sołectwo 'T' Gminy J.

II OSK 2901/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy J. w przedmiocie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie Sołectwo 'M.' Gminy J.

I OSK 1239/18 - Wyrok NSA z 2018-11-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej