Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OSK 1889/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami powiatu

II OSK 2692/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w N. w przedmiocie skargi na działanie organu

III SA/Wr 741/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-01

Sprawa ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem J. a Gminą S. K. w przedmiocie współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy S. K. w sezonie 2008