Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Ke 803/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

II OSK 2397/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Gminy B. i K. M. za zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 189/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej

III SA/Lu 520/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu

II SA/Bk 478/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

II SA/Ol 653/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia liczby oddziałów klas I oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas I na rok szkolny '[...]' w szkołach prowadzonych przez Powiat

OSK 1426/04 - Wyrok NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego

OSK 1425/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. S. na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

OSK 1609/04 - Wyrok NSA z 2005-05-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Rady Miejskiej [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 278/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta K. o odwołaniu dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w K.
1   Następne >   +2   +5   +10   17