Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 2551/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

Sprawa ze skargi I. B., M. B. i W. B. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SAB/Wa 140/15 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P.

IV SA/Wa 869/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

Sprawa ze skargi T. G. i Z. G. w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny za niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SAB/Wa 393/15

I SA/Wa 1300/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-10

Sprawa ze skargi A. B., H.K., E. G., B. K., M. K., W. Z., E.C., B. W., G. K., M. K.i J. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 673/14

I SA/Wa 1240/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi M. S., A. S., K. M. i W. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 57/15

I SA/Wa 1233/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi M. S., A. S., K. M. i W. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 56/15

I SA/Wa 1624/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi P. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 37/13

I SA/Wa 1292/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi S. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 494/13

II OSK 2410/15 - Wyrok NSA z 2017-05-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A.G. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. wyroku WSA w Rzeszowie sygn. II SA/Rz 280/14

I OSK 343/17 - Wyrok NSA z 2017-05-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. N. na niewykonanie przez Prezydenta [...] W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 498/14 1.

II OSK 115/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. K. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 360/14 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...]
1   Następne >   2