Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gd 741/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-31

Sprawa ze skargi U. K. i T. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie bezczynności organu w sprawie rozbudowy obiektu budowlanego

I SA/Wa 1608/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi A. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 524/16

I SA/Wa 1500/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi J. G. i W. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 112/15

I SA/Wa 1401/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi M. Z., M. Z., M. Z., M. R., B. K., H. Sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w W., M. K. i B. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 441/15

I SA/Wa 1257/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi J. C., J. C., K. C., M. C., Z. C., Z. C., A. C., A. C. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 134/15 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 1696/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi G. Z. i A. D. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 806/15

I SA/Wa 1767/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi W. I. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 22/16

I SA/Wa 1945/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi S. M. na niewykonanie przez [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 567/14 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz S. M. sumę pieniężną w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych; 4. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz S. M. kwotę...

I SA/Wa 1665/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

Sprawa ze skargi J. M., I. M. i J. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 302/15

I SA/Wa 1719/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

Sprawa ze skargi M. J., K. G., M. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 463/16
1   Następne >   +2   5