Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OPP 65/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie o świadczenie z pomocy społecznej, sygn. akt II SAB/Sz 42/0

I OPP 68/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie w przedmiocie przymusowego leczenia , sygn. akt SAB/Sz 7/00

I OPP 92/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Gdańsku w przedmiocie zadośćuczynienia za błąd lekarski

I OPP 66/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie o świadczenie z pomocy społecznej, sygn. akt II SA/Sz 44/04

I OPP 59/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Gminy Igołomia

I OPP 64/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie przekazania skargi według właściwości, sygn. akt II SA/Sz 814/04

I OPP 97/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2367/04 ze skargi S. W. na rozstrzygnięcia Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

I OPP 62/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Szczecinie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia w przedmiocie przekazania skargi, sygn. akt II SAB/Sz 43/0

SAB/Sz 250/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3