Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 880/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Rz 24/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wgląd do akt

IV SA/Wr 194/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D., w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, ,

II SA/Rz 1558/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi W. B. na czynność Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania