Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Sz 64/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 3176/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 35/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 312/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Bd 45/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 110/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SO/Sz 11/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku P. J. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi

II SAB/Rz 1/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Op 15/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 120/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   60