Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1131/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Kr 1380/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Ol 1316/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Op 48/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Kr 1351/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 99/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 27/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 35/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

Sprawa ze skargi W. E. S. sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania Starosty W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

VIII SA/Wa 997/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi D. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny z tytułu niewykonania wyroku przez Dyrektora Publicznego G. nr [...] w R. w sprawie o sygnaturze akt VIII SAB/Wa 22/11

II SA/Rz 1189/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   4