Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Łd 937/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-06

Sprawa ze skargi Z. P. na czynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej

II SAB/Po 166/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 583/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 173/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 110/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję A Sp. z o.o. z siedzibą w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Kr 1229/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Międzynarodowego Portu Lotniczego [...] sp. z o.o. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 4/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta R. - Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 29/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa w udostępnieniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Marszałka Województwa do rozpoznania pkt. 1 wniosku skarżącego z dnia '[...]' w zakresie załączników do sprawozdania końcowego z audytu wewnętrznego dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi przez Filharmonię w terminie 14 dni od zwrotu akt do organu; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Marszałka Województwa na rzecz skarżące...

II SA/Łd 4/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Po 103/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   5