Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Go 928/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Go 1273/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt. 3 uchwały nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...]r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy

V SA/Wa 2294/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny oraz rozłożenia na raty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

I SA/Bk 340/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre okresy lat 1998

III SA/Po 127/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

II GZ 63/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt [...] w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GZ 81/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Toruniu Nr [...] w przedmiocie kosztów egzekucyjnych

II GZ 76/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Warszawie o Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II GZ 77/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Po 646/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej całkowitego umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100