Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1820/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

I SA/Op 31/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji uchylającej decyzję o zwrocie dotacji i umorzeniu postępowania

III SA/Wr 607/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-16

Skarga B. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne, wniosku o uzupełnienie wyroku sygn. akt III SA/Wr 607/15

III SA/Wr 606/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-16

Skarga Z. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne, wniosku o uzupełnienie wyroku z dnia [...] r. sygn. akt [...]

III SA/Wr 781/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie sprostowania postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

VIII SA/Wa 292/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie określenia kwoty zwrotu dotacji na dofinansowanie zadań przedszkola

II GSK 2610/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu

III SA/Po 843/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Rz 198/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-14

skarg Gminy Orły na decyzje SKO w Przemyślu w przedmiocie określenia należności z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

III SA/Po 1075/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego umorzenia nieopłaconych należności
1   Następne >   +2   +5   10