Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 136/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/WA 114/08 odrzucające zażalenie E. L., J. L. i J. L. na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 114/08 o wezwaniu J. L. oraz E. L. do wykonania prawomocnych zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie z dnia 9 czerwca ...

I OZ 741/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 2608/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania:

II SA/Wa 991/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zapytania o status osoby pokrzywdzonej

II SA/Wa 475/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

II SAB/Wa 163/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w W. w przedmiocie załatwienia wniosku

I OSK 1635/14 - Wyrok NSA z 2014-07-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zapytania o status osoby pokrzywdzonej

I OZ 740/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 309/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Wa 60/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udostępnienia dokumentów
1   Następne >   3