Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 160/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Gl 2/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi K.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta B. w przedmiocie legalności wykonania robót budowlanych

III SAB/Wa 55/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi B. Limited z siedzibą na Wyspach Kajmańskich na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.

I SAB/Wa 665/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi A. B., I. P. i K. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

II SAB/Go 4/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi M Spółka Jawna na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012

II SAB/Bd 282/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-07

Wniosek w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

I SAB/Wa 448/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi J. N. i B. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

II OSK 2364/13 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Gołcza 1.

I SAB/Wa 177/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-27

Sprawa ze skargi B. K. i A. P. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania o wyłączenie sprawy o ustalenie odszkodowania

IV SAB/Wa 167/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   100