Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

SA/Rz 542/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

SA/Rz 501/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-06-15

Skarga i z wniosku 'A' s.c. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie nałożenia obowiązku wpłaty do budżetu państwa kwoty stanowiącej 100% sumy uzyskanej ze sprzedaży wyborów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa

SA/Rz 406/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

SA/Rz 1031/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie czy nieruchomość stanowi mienie gminne czy wspólnotę gruntową

I SA/Rz 266/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

SA/Rz 198/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia Oddala skargę,

SA/Rz 2017/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

SA/Rz 2015/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęcie nieruchomości

SA/Rz 1917/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej . w przedmiocie zaliczenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na zaległe zobowiązanie podatkowe

SA/Rz 2120/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   9