Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1037/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

SA/Rz 745/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Rz 4/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w P. w przedmiocie skreślenia z listy studentów

SA/Rz 528/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego