Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 490/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług.

FSK 481/04 - Wyrok NSA z 2004-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Rz. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r.

FSK 467/04 - Wyrok NSA z 2004-09-15

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. Spółka z o.o. w H. na decyzje Izby Skarbowej w W. Ośrodka Zamiejscowego w S. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. i 1999 r.

III SA 1586/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA 1328/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia[...] kwietnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek i dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług 1997r.

SA/Rz 620/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996r.