Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

II SAB/Rz 81/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] -

II SA/Rz 165/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Rz 418/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Rz 637/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zamiaru likwidacji gimnazjum w miejscowości P.

II SA/Rz 510/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych wykonanych przy budynku mieszkalnym

II SA/Rz 273/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 231/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Starosty [...] nr [...].

II SA/Rz 516/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi M. R. na akt Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie przerwania postępowania kwalifikacyjnego

II SA/Rz 720/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 464/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   45