Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA 1783/92 - Wyrok NSA z 1993-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania