Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA 1971/93 - Wyrok NSA z 1994-01-12

Jeżeli organ gminy jest uczestnikiem procesu decyzyjnego, jako organ od stanowiska którego zależy treść decyzji /art. 106 Kpa/, to nie przysługują mu w tej sprawie uprawnienia strony w rozumieniu art. 28 Kpa.

II SA 1167/93 - Wyrok NSA z 1994-10-19

'Uzgodnienie' przewidziane w art. 12b ust. 3 prawa górniczego oznacza konieczność uzyskania zgody organu samorządowego na wydanie koncesji.