Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA 211/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie sposobu obliczania wysokości opłaty eksploatacyjnej

II SA 199/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II SA 195/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

III RN 58/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie poboru kruszywa z koryta rzeki Wisły, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA w Warszawie (...)