Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

GZ 11/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie torfu bez wymaganej koncesji

SA/Bk 1032/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów z akt sprawy

GZ 126/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

III SA/Lu 170/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego