Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GW 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-20

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GZ 35/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu sygn. akt III SO/Wr 41/05 o pozostawieniu pisma bez rozpoznania

II GZ 122/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego

II GPP 1/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-22

Skarga Z. Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 343/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GZ 131/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska Nr [...] w przedmiocie wygaszenia koncesji na eksploatację złoża kruszywa naturalnego

II GZ 123/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego

II GZ 130/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa

II GZ 34/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu sygn. akt III SO/Wr 40/05 o pozostawieniu pisma bez rozpoznania

II GZ 160/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , Nr [...] w przedmiocie naliczenia opłaty eksploatacyjnej

II GZ 148/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie uzgodnienia koncesji ...