Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 359/08 - Wyrok NSA z 2008-08-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie bezczynności organu w przedmiocie zwrotu nadpłaty kary pieniężnej w górnictwie

VI SA/Wa 416/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

III SA/Kr 103/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I

II GSK 297/07 - Wyrok NSA z 2008-01-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem koncesji

VI SA/Wa 415/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

VI SA/Wa 737/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności części decyzji koncesyjnej

VI SAB/Wa 21/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-25

Sprawa ze skargi D. K. na przewlekłe załatwienie sprawy przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

II SA/Rz 462/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej