Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 333/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin

II SA/Bk 57/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

VIII SA/Wa 443/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ol 727/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wydobywania kopalin

III SA/Łd 139/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nielegalnej eksploatacji piasku i żwiru

II SA/Ol 966/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin bez koncesji

II SA/Wr 152/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

II SA/Wr 527/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w przedmiocie uzgodnienia wniosku w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie surowca skaleniowego

III SA/Łd 217/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 734/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu piasku ze żwirem
1   Następne >   2