Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Bk 433/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II SA/Rz 922/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Wr 657/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o wymierzeniu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie bez wymaganej koncesji kopaliny w postaci kruszywa naturalnego

III SA/Łd 1201/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II SA/Go 633/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Go 632/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Rz 838/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji

II SA/Rz 537/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Lu 30/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie negatywnego uzgodnienia udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin

III SA/Kr 1373/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z dnia16 kwietnia 2012 r. znak: [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego I stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia II zasądza od SKO na rzecz skarżącego J. S. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
1   Następne >   2