Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 5/12 - Wyrok NSA z 2013-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin

VI SA/Wa 2031/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie określenia opłaty eksploatacyjnej

II SA/Bk 91/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy przeniesienia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

III SA/Łd 331/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P.T. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania projektu prac geologicznych

II GSK 28/12 - Wyrok NSA z 2013-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin

III SA/Kr 891/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa

II SA/Bd 468/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w przedmiocie uzgodnienia projektu koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego uchyla zaskarżone postanowienie. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu.

VI SA/Wa 2032/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie określenia opłaty eksploatacyjnej

III SA/Kr 1680/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania

II SA/Rz 296/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji
1   Następne >   2