Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Łd 923/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zażalenia na postanowienie w przedmiocie uzgodnienia wniosku na wydobywanie węgla brunatnego

III SA/Gd 141/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie dotyczącej zaopiniowania planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

VI SA/Wa 2504/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-08

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Sałek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 kwietnia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu W. Spółka jawna z siedzibą w K. od decyzji Ministra Środowiska w przedmiocie uchylenia decyzji określającej opłatę eksploatacyjną i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania

II GSK 1421/19 - Wyrok NSA z 2020-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji po wznowieniu postępowania

VI SA/Wa 2503/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-08

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Sałek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 kwietnia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu W. Spółka jawna z siedzibą w K. od decyzji Ministra Środowiska w przedmiocie uchylenia decyzji określającej opłatę eksploatacyjną i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania

VI SA/Wa 2501/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-08

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Sałek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 kwietnia 2020 r. sprawy ze sprzeciwu W. Spółka jawna z siedzibą w K. od decyzji Ministra Środowiska w przedmiocie uchylenia decyzji określającej opłatę eksploatacyjną i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania

III SA/Gl 19/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji