Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 1691/18 - Wyrok NSA z 2019-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 971/17 - Wyrok NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie utworzenia zespołu szkolno

II SA/Wa 1918/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 2156/18 - Wyrok NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie przyznania stypendium dla doktoranta za wybitne osiągnięcia

III SA/Gd 108/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów

IV SA/Wr 9/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty w przedmiocie uchylenia decyzji o skreśleniu z listy uczniów

II SA/Wa 2099/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 230/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu Medycznego we W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we W. , nr [...]

VIII SA/Wa 899/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. z [...] października 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie sfinansowania zajęć hipoterapii

III SA/Lu 376/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] Uniwersytetu [...] w przedmiocie wznowienia studiów
1   Następne >   +2   4