Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony

III PAN 1/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zarządzenia wpisu (...) na listę adwokatów i wyznaczenia siedziby na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku NSA w Warszawie IV SA 689/86~ uchyla zaskarżony wyrok i

III PZP 53/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sąd Najwyższy na pytanie prawne Ministra Sprawiedliwości:~Czy uwzględniając odwołanie od decyzji określonej w art. 47 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze /Dz.U. nr 16 poz. 124 ze zm./ Minister Sprawiedliwości zarządzając wpis na listę adwokatów może wyznaczyć siedzibę?~ podjął uchwałę:

III PZP 55/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne przekazane przez skład pięciu sędziów do rozpoznania postanowieniem w przedmiocie odmowy przyjęcia adwokata do zespołu adwokackiego dotyczą ...