Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III RN 56/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości (...) w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 950/95~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

III RN 61/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości (...) w przedmiocie odmowy odwołania ze stanowiska notariusza na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 87/97~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.