Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 443/99 - Wyrok NSA z 1999-07-14

Kwestie związane ze zwolnieniem ze służby policjantów zostały uregulowane wyłącznie w ustawie o Policji /Dz.U. nr 30 poz. 179 ze zm./ i przepisy Kodeksu pracy nie mają nawet pomocniczego zastosowania.

II SA 1537/98 - Wyrok NSA z 1999-03-04

uchylono zaskarżoną decyzję.

III RN 27/99 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1999-07-07

Sprawa ze skargi Zbigniewa K. na Przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej w B. w przedmiocie prawa wykonywania zawodu lekarza, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...) na postanowienia NSA