Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 1904/00 - Wyrok NSA z 2001-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zmiany siedziby kancelarii notarialnej