Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

GZ 100/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy wydania licencji detektywa

GZ 101/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji sygn. akt [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

GZ 129/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości sygn. akt DO IV 561/66/03 w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

GZ 78/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie wpisu na listę aplikantów adwokackich

GZ 26/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-12

Zażalenie na bezczynność Ministra Sprawiedliwości

GZ 27/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-12

Zażalenie na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy ustanowienia biegłym sądowym

GPP 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-26

Skarga kasacyjna/zażalenia od wyroku/postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję/postanowienie Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie z dnia Nr w przedmiocie Skreślenie z listy adwokatów

GZ 150/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie sygn. akt 6 II SA 2130/03 dotyczące wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie WSA

GZ 130/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy wydania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych