Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 64/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji o [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

II GZ 105/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej bez numeru w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

II GZ 62/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustanowienia tłumaczem przysięgłym

II GZ 100/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia adwokata w czynnościach zawodowych

II GZ 109/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. P.von S. o wymierzenie organowi kary grzywny na podstawie art. 54 § 2 p.p.s.a.

II GZ 72/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 1825/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustanowienia tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

II GZ 25/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI sygn. akt [...] w przedmiocie okresowego opiniowania licencjonowanego pracownika ochrony II stopnia

II GZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg ...

II GZ 27/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia biegłym sądowym w zakresie szacowania nieruchomości
1   Następne >   2