Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 46/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie ustanowienia tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego

II GZ 45/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia

II GZ 56/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej , bez numeru w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych

II GZ 60/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej Nr [...] w przedmiocie odrzucenia zgłoszenia do udziału w konkursie dla kandydatów na aplikantów notarialnych

II GZ 137/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych Nr [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę aplikantów radcowskich i umorzenia postępowania w sprawie

II GZ 63/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. U. o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 764/04 o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie cofn...

II GZ 17/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu do wykazu osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego

II GZ 74/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko komornika

II GZ 127/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji nr [...] w przedmiocie opinii o pracowniku ochrony fizycznej

II GZ 144/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
1   Następne >   2