Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1078/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w części dotyczącej zmiany siedziby kancelarii notarialnej

II GSK 373/07 - Wyrok NSA z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GSK 308/07 - Wyrok NSA z 2008-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację radcowską

II GSK 314/07 - Wyrok NSA z 2008-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GSK 310/07 - Wyrok NSA z 2008-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację radcowską

II GSK 479/07 - Wyrok NSA z 2008-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 1140/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały i umorzenia postępowania w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego