Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 84/10 - Wyrok NSA z 2011-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

II GSK 1421/10 - Wyrok NSA z 2011-12-13

Skargi kasacyjne Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego oraz G. C. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego