Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 938/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej

III SA/Kr 114/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

II GZ 489/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia biegłym sądowym

VI SA/Wa 2062/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II GPS 4/12 - Uchwała NSA z 2013-02-18

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Prezes Izby Gospodarczej NSA Andrzej Kisielewicz Sędziowie NSA: Janusz Drachal (sprawozdawca) Jolanta Rajewska (współsprawozdawca) Bogusław Dauter Tomasz Kolanowski Marek Stojanowski Józef Waksmundzki Protokolant: Anna Fyda - Kawula po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2013 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Anny Podsiadło na posiedzeniu jawnym w Izbie Gospodarczej zagadnienia prawnego przekazanego przez Prezesa Nac...

VI SA/Wa 2061/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

VI SA/Wa 2244/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

VI SA/Wa 1906/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

VI SA/Wa 2205/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

VI SA/Wa 2141/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie uchybienia terminu
1   Następne >   2