Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA/Bk 1193/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

II GSK 1976/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

II GSK 1466/13 - Wyrok NSA z 2014-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie powołania na stanowisko asesora komorniczego

II SA/Bk 1197/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

II GSK 1464/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

VIII SA/Wa 882/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania