Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 112/14 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VIII SA/Wa 1166/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 1485/14 - Wyrok NSA z 2015-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

VI SA/Wa 1564/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GSK 1817/14 - Wyrok NSA z 2015-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjna II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 2537/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji detektywa

VI SA/Wa 907/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych , nr [...] w zakresie stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (w sprawie wniosku o wpis na listę radców prawnych z zachowaniem ciągłości wpisu)

II GSK 1910/14 - Wyrok NSA z 2015-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia po wznowieniu postępowania

VI SA/Wa 1708/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie odmowy uchylenia bądź zmiany uchwały ustalającej wynik egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 1452/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania