Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1173/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dopuszczeni9e do egzaminu radcowskiego

II GSK 1479/15 - Wyrok NSA z 2017-03-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw rozpatrywania odwołań od uchwał o...

II GSK 947/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego

VI SA/Wa 133/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 1105/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

VI SA/Wa 1064/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 2154/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 338/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 992/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wpisu na listę adwokatów

II GSK 2328/16 - Wyrok NSA z 2017-03-16

Skargi kasacyjne Ministra Sprawiedliwości, M. K. B. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego
1   Następne >   2