Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 1740/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wpisu na listę adwokatów