Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 128/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 798/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zawiadomienia