Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji, którą odmówiono stwierdzenia nieważności