Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 5432/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skargi kasacyjne A. A. i Krajowej Rady Notarialnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza

II GSK 311/19 - Wyrok NSA z 2019-05-10

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Okręgowej Rady Adwokackiej w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia sprawy tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych

VI SA/Wa 504/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II GSK 3179/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 1541/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 1544/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II GSK 3184/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko notariusza

II GSK 701/19 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VI SA/Wa 1365/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II GSK 429/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.S. na pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie niedopuszczenia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej
1   Następne >   2