Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 855/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Rz 145/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania podania według właściwości

II SA/Rz 753/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z rażącym naruszeniem prawa

IV SAB/Wa 81/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Bk 56/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją w sprawie o przejęcie gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 1673/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 2/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uznającej nieruchomość za mienie gminne

I OSK 1280/09 - Wyrok NSA z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie zatwierdzenia protokołu zdawczo

IV SA/Wa 1060/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 139/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   13